Η εγκατάσταση συστήματος εξωτερικης θερμομόνωσεις σε ένα κτίριο συμβάλλει καθοριστικά στην σωστή λειτουργία του επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία απο τις καιρικές συνθήκες.

Η χρήση του προσφέρει:

-Μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση και ψύξη.
-Ελαχιστοποίηση θερμογεφυρών.
-Αύξηση της θερμοχωρικότητας των τοιχών και εξασφάλιση θερμικής άνεσης στον εσωτερικό χώρο.
Αποφυγή συμπύκνωσης υδρατμών και δημιουργίας μούχλας.
-Μέγιστη προστασία του κτιρίου από κλιματικές καταπονήσεις.
-Κέρδος πολύτιμου εσωτερικού χώρου.
-Ευελιξία στην αρχιτεκτονική διαμόρφωση της όψης.
-Αύξηση της αξίας του ακινήτου